Login Hasło
Portal tworzony przez Ciebie
Regulamin serwisu "ŁanTuFri.pl - Portal tworzony przez Ciebie"

W poniższym regulaminie serwisu ŁanTuFri.pl określone są prawa i obowiązki jego użytkowników. Właścicielem serwisu internetowego ŁanTuFri.pl jest Maciej Firus maciej.firus( malpa )lantufri.pl

Zasady ogólne:

§1

ŁanTuFri.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym swoim użytkownikom kontakt z innymi użytkownikami serwisu oraz możliwość przeglądania i dodawania materiałów umieszczonych w serwisie.

§2

Dostęp do serwisu ŁanTuFri.pl za pośrednictwem sieci Internet jest bezpłatny.

§3

Użytkownik po dokonanej rejestracji otrzymuje pełen dostęp do narzędzi oferowanych przez serwis.

§4

Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do tekstów, zdjęć i filmów.

§5

Rejestrując się w serwisie LanTuFri.pl użytkownik oświadcza, iż zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych oraz informacji związanych z funkcjonowaniem serwisu ŁanTuFri.pl drogą elektroniczną. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji powiadamiając o tym administratora serwisu poprzez kontakt mailowy

§6

Użytkownikowi niedozwolone jest:

  • używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność
  • obrażanie innych osób
  • promowanie innych stron internetowych
  • wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
  • umieszczanie treści niezgodnych z tematem i niewartościowych z merytorycznego punktu widzenia.

Materiały

§7

W serwisie internetowym ŁanTuFri.pl każdy użytkownik ma prawo do dodawania i redagowania własnych materiałów, w tym stworzonych bądź napisanych przez siebie tekstów w tym komentarzy, zdjęć, filmów.

§8

Materiały dodawane przez użytkownika umieszczone zostaną na stronie po ich zatwierdzeniu przez jednego z moderatorów serwisu ŁanTuFri.pl

§9

Umieszczając materiał w serwisie ŁanTuFri.pl, Użytkownik oświadcza, iż:

  • posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie materiału w Serwisie,
  • materiał jest własnością Użytkownika lub nie jest chroniony prawami autorskimi i nie narusza w jakikolwiek sposób praw.
  • przekazuje pełne prawa do danego materiału na rzecz serwisu internetowego ŁanTuFri.pl

§10

Zgodnie z powyższym paragrafem 9, ŁanTuFri.pl oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane plikami umieszczonymi przez użytkowników. Wszelką odpowiedzialność za tego typu szkody ponosi Użytkownik.

Prywatne wiadomości

§11

Zabrania się wykorzystywania systemu Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.